عرق خارشتر

نام محصول : عرق خارشتر

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 100000 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : sale@dorringolab.com
عرق خارشتر+خارشتر

عرق خارشتر

 

خواص عرق خارشتر:
مدر قوی ،تصفیه خون وکبد، برطرف کننده سنگ کلیه و مثانه،مقوی اعمال کلیه و شستشو دهنده کلیه ها، ضدتشنج (طبیعت سرد)