عرق خارشتر

نام محصول : عرق خارشتر

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 0 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 09391682004 تلفن: 03155580765 ایمیل : sale@dorringolab.com
عرق خارشتر+خارشتر

عرق خارشتر

 

(طبیعت سرد)

مدر قوی _ تصفیه خون وکبد _ برطرف کننده سنگ کلیه و مثانه،مقوی اعمال کلیه و شستشو دهنده کلیه ها

 

پیشنهادمصرف :

قبل ازهر غذا یک استکان و در مواقع درد کلیه یا احساس سنگ در کلیه و مثانه به جای آب میل کنید .