عرق بهارنارنج

نام محصول : عرق بهارنارنج

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 150000 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : sale@dorringolab.com
خواص عرق بهار نارنج+ عرق بهار نارنج+بهار نارنج+ آرامش بخش+ضدهیجانات دستگاه عصبی +تقویت معده+کنترل تشنج ها

عرق بهارنارنج

 

خواص عرق بهار نارنج: 

استعمال خوراکی: آرامبخش و اشتهاآور قوی (طبیعت گرم)