اسانس سیر

نام محصول : اسانس سیر

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 12000000 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 09391682004 تلفن: 03155580765 ایمیل : sale@dorringolab.com
اسانس سیر +سیر

اسانس سیر

 

به دو صورت روغنی و محلول در آب

 

خواص سیر :

ترکیبات شیمیایی حاصل از آنالیز اسانس سیر به طور عمده تری سولفایدها و دی سولفایدها هستند.
اسانس سیر کاربرد وسیعی در صنایع غذایی دارد.