اسانس میخک

نام محصول : اسانس میخک

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : sale@dorringolab.com
اسانس میخک+خواص اسانس میخک+اوژنول +آرام کننده+ضد عفونی کننده+دندان‌پزشکی+درد دندان+آدونیس+درین گلاب+درنوش+اسانس+میخک

اسانس میخک

 

به دو صورت روغنی و محلول در آب

خواص اسانس میخک: 

ترکیبات شیمیایی در نتیجه آنالیزاسانس میخک  اوژنول، اربوفیلین، الکل بنزیلیک، بنزوات دو متیل، فورفوول و اتیلن است.

اوژنول که ماده اصلی اسانس میخک است آرام کننده و ضد عفونی کننده است و از آن در دندان‌پزشکی برای آرام کردن درد دندان استفاده می‌شود.