عرق شنبلیله

نام محصول : عرق شنبلیله

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : sale@dorringolab.com
عرقیات+عرقیات کاشان+عرق شنبلیله +فواید عرق شنبلیله +خواص عرق شنبلیله +خاصیت عرق شنبلیله +قیمت عرق شنبلیله +عرق شنبلیله برای بیماری های قند+طبیعت گرم+درین گلاب+درنوش+درین گل+آدونیس

عرق شنبلیله

 

خواص عرق شنبلیله : 

مفید برای بیماری های قند - مفید برای مسلولین واشخاص ضعیف ولاغر - پایین آورنده فشار خون - بادشکن (طبیعت گرم)