عرق شنبلیله

نام محصول : عرق شنبلیله

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 100000 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 09391682004 تلفن: 03155580765 ایمیل : sale@dorringolab.com
عرقیات+عرقیات کاشان+عرق شنبلیله +فواید عرق شنبلیله +خواص عرق شنبلیله +خاصیت عرق شنبلیله +قیمت عرق شنبلیله +عرق شنبلیله برای بیماری های قند+طبیعت گرم

عرق شنبلیله

 

خواص عرق شنبلیله : 

(طبیعت گرم) مفید برای بیماری های قند - مفید برای مسلولین واشخاص ضعیف ولاغر - پایین آورنده فشار خون - بادشکن