عرق زیره

نام محصول : عرق زیره

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 100000 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : sale@dorringolab.com
عرقیات+عرقیات کاشان+عرق زیره +فواید عرق زیره +خواص عرق زیره +خاصیت عرق زیره +قیمت عرق زیره +عرق زیره برای درمان کم خونی+طبیعت گرم

عرق زیره

 

خواص عرق زیره : 

استعمال خوراکی: باعث لاغری و مفید برای کاهش چربی خون (طبیعت گرم)