عرق بومادران

نام محصول : عرق بومادران

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت : 100000 ریال

ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : sale@dorringolab.com
عرقیات+عرقیات کاشان+عرق بومادران+فواید عرق بومادران+خواص عرق بومادران+خاصیت عرق بومادران+قیمت عرق بومادران+عرق زیره برای درمان ضعف عضله قلب+طبیعت گرم

عرق بومادران

 

خواص عرق بومادران : 

استعمال خوراکی: کاهش فشار خون وباعث کاهش درد خونریزی در دوران قاعدگی (طبیعت گرم)